نمادهای حاضر در سبد پالایشی یکم امروز کاملا در صف خرید بودند و هر کدام توانستند ۵ درصد رشد کنند. به تبع از آنها ارزش سبد پالایشی یکم هم رشد کرد و توانسته در یک هفته اخیر بخش زیادی از زیان خود را جبران کند.

در صورت ادامه این مسیر نماد پالایشی یکم در دو روز آینده به طور کامل از ضرر خارج خواهد شد و کام خریدارانش را شیرین خواهد کرد.ارزش این سبد نسبت به دیروز ۴ درصد افزایش و نسبت به روز خرید ۱۳ درصد کاهش داشته است.

ارزش امروز هر سهم نماد «پالایش» به ۸۲،۵۱۲ ریال رسید بر همین اساس ارزش بسته های ۳۰۰ واحدی به ۲۴،۷۵۳،۰۰۰ ریال و بسته های ۵۰۰ واحدی به ۴۱،۲۵۶،۰۰۰ واحد رسید.

 

11

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد