بنابراین بر اساس مصوبه شورای عالی کار میزان حداقل عیدی سال 99 نباید از 3/800/000 تومان کمتر باشد. حداکثر عیدی سال 99=90 X حداقل دستمزد روزانه و حداکثر عیدی سال 99 برابر با 5/700/000 تومان خواهد بود.
 

9d0dc367-203f-4b68-8e06-dd4fb742c118

 

 

منبع: رکنا

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد