بانک قوامین نیز هماهنگ با تصمیمات شبکه بانکی کشور سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را اعمال نموده  و بر اجرای آن اهتمام کامل دارد.

 

 

روابط عمومی بانک قوامین (وابسته به بانک سپه) به نقل از معاونت طرح و برنامه این بانک اعلام کرد:

 

در راستای جلسه اخیری که بین اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با اعضای کانون بانکهای خصوصی مبنی بر انضباط بخشی به سود سپرده ها انجام شد، بانک قوامین نیز هماهنگ با تصمیمات شبکه بانکی کشور سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را اعمال نموده و بر اجرای آن اهتمام کامل دارد.

 

معاون طرح و برنامه بانک ضمن تشریح اقدامات اجرایی در بانک قوامین در راستای کاهش نرخ سود سپرده ها افزود: اجرای این تصمیم باعث کاهش هزینه بانکها شده و به تبع آن بانکها می توانند خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم و فعالین اقتصادی ارائه نمایند.

 

وی همچنین تصریح کرد: شبکه بانکی با بهره گیری از توان و تفکر هوشمندانه خود در سیاست اتخاذ شده اخیر کارشناسی لازم را نموده تا بازار پول دچار نوسان نگردیده و از خلق پول بی ارزش و افزایش تورم جلوگیری بعمل آید.

 

معاون طرح و برنامه بانک قوامین با اشاره به اینکه پول باید در تولید و سرمایه گذاری و در بازارهای مولد به گردش درآید و نباید همه اقتصاد در گردش پول و سپرده و نقدینگی خلاصه شود؛ تأکید کرد: از این رو بانکها باید به طور کامل از سیاست کاهش نرخ سپرده استقبال نموده و از فرصت به وجود آمده، استفاده کرده و از افزایش هزینه جلوگیری نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد