ظر به اهمیت سلامت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت ها و سازمان ها به منظور بهره مندی از ظرفیت های ارتباطی در ارتقا سطح سلامت، بهره وری و نشاط شرکت ها تفاهم نامه همکاری بین انجمن روابط عمومی ایران و انجمن ورزش شرکت های ایران امضا و مبادله گردید.

 

این همکاری مشاوره و کمک به معرفی برند شرکت ها در عرصه های ملی و بین المللی از طریق رویدادهای ورزشی و برگزاری کارگاه های اموزشی خواهد بود و تسهیلات برگزاری مناسبت ها و اعتبار سنجی سطح سلامت نیروی انسانی شرکت ها و سازمان ها را توسعه خواهد داد.

 

 

انجمن روابط عمومی ایران

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد