آوا مشکاتیان نوه دختری استاد محمدرضا شجریان، ۲۵ روز پس از درگذشت استاد محمدرضا شجریان در جدیدترین اظهار نظر درباره حواشی درگذشت ایشان، گفت: استاد محمدرضا شجریان وصیتی مبنی بر اینکه کجا و چگونه به خاک سپرده شوند، ننوشته اند.

 

2

 

بهمن بابازاده در توئیتر خود نوشت: آوا مشکاتیان نوه دختری استاد محمدرضا شجریان، ۲۵ روز پس از درگذشت استاد در جدیدترین اظهار نظر درباره حواشی درگذشت ایشان، گفت: استاد شجریان وصیتی مبنی بر اینکه کجا و چگونه به خاک سپرده شوند، ننوشته اند. بعضی از جملاتی که از وی نقل میشود شاید دلنشین باشد ولی لزوما سندیتی ندارند."

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد